Booking System

polecam

sesje tematyczne

uwięzienie

1. Co to jest uwięzienie?
To nic innego jak umieszczenie cię w celi albo klatce na kilkanaście bądź kilkadziesiąt minut. Siedzisz w niej sam, na rękach masz kajdany lub armbinder, na głowie maskę albo inne elementy, jak np. przesłony na oczy czy knebel a na penisie klatkę. Tak ubezwłasnowolniony grzecznie czekasz aż przyjdę, wyjmę cię i zacznę się tobą bawić.

Pamiętaj, że uwięzienie nie jest tym samym co unieruchomienie. W celi/klatce, poprzez dodanie różnych akcesoriów, uniemożliwiam ci uwolnienie się, ale nie możliwość ruchu. Nie myl więc bycia uwięzionym ze strict bondage.

2. Idea sesji
Moim celem jest pokazanie ci, że jesteś tylko zabawką w moich rękach. Będę wrzucała cię do celi na tak długo, jak będę chciała i wyjmowała cię wtedy, kiedy będę miała na to ochotę. Nic nie będzie od ciebie zależało, a siedząc w zamknięciu będziesz mógł jedynie nasłuchiwać, czy gdzieś nie niesie się stukot moich obcasów i czekać na to, co nieuniknione.

3. Praktyki na sesji
Sesja tematyczna uwięzienie nie ogranicza nas w doborze możliwych praktyk do zrealizowania. Również każdy role play będzie tu miał swoje zastosowanie.

4. Klimat na sesji
Na pewno wybrany przez nas role play będzie warunkował to, jaki stworzymy sobie klimat podczas spotkania, czy będzie ostrzej czy spokojniej, czy w atmosferze przyjaznej czy może wersja "strict" z dużą dozą dyscyplinowania. Bez wątpienia jednak możesz spodziewać się sesji dynamicznej i nieprzywidywalnej, z racji założenia, którym jest wrzucanie cię do celi i wyjmowanie w najmniej oczekiwanym dla ciebie momencie.

5. Czas trwania
Czas trwania sesji tematycznych uwięzienie narzucam z góry. Dlaczego? Chcę, żeby proporcje między czasem sesyjnym a pozostawieniem cię samemu zostały zachowane, oraz żeby możliwe było zrealizowanie założenia wrzucania i wyjmowania cię z celi.

  • 1 h sesja + 1 h uwięzienie
  • 1,5 h sesja + 2 h uwięzienie
  • 2 h sesja + 2 h uwięzienie
  • 2 h sesja + 3 h uwięzienie
  • 3 h sesja + 3 h uwięzienie
Ta strona zawiera treści, zdjęcia, filmy o charakterze erotycznym, które nie są przeznaczone dla osób nieletnich. Musisz mieć skończone 18 lat, żeby wejść. Jeżeli jesteś osobą poniżej 18 roku życia powinieneś jak najszybciej opuścić tą stronę. Wejście bowiem będzie oznaczało złamanie prawa.

► WEJDŹ ◄
Polska wersja

Strona korzysta z ciastek ( cookies ). Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim.
This site contains uncensored sexually orientated movies, picutres, text that aren\'t suitable for minors. You must be at least 18 to enter! If you are under 18 years or 21 years in some areas, of age and you do enter, you may be violating local, state or federal law.

► ENTER ◄
English version

This pages uses cookies. Content of this page is copyright protected.