Booking System

polecam

zasady

rack - risk-aware consensual kink

RACK to filozofia, która mówi, że w BDSM należy pamiętać o ryzyku i być jego świadomym. O jaki rodzaj ryzyka chodzi? Dokładnie rzecz ujmując należy przez to rozumieć ryzyko "złamania" slave'a.

Wyjaśniając poszczególne człony tej nazwy:
  • Risk-aware - uczestnicy zabawy zdają sobie sprawę, że istnieje ryzyko związane z realizacją planowanej aktywności.
  • Consensual - mając świadomość zagrożenia, uczestnicy wyrażają świadomie zgodę na realizację planowanych aktywności.
  • Kink - forma innej czynności seksualnej.

Niektórzy uważają, że jest to przeciwieństwo zasady SSC (Safe, Sane and Consensual), ale w mojej opinii RACK jedynie podkreśla, iż należy mieć świadomość, że BDSM, jako "sport" kontaktowy, w którym oddziałuje się na ciało, ale też na psychikę, może prowadzić do pojawienia się nieoczekiwanych efektów, takich jak płacz, niechęć do kontynuacji zabawy, czy utrata zainteresowania BDSM na, zazwyczaj krótki, okres czasu.

Główną różnicą pomiędzy filozofią SSC i RACK jest fakt, iż SSC stara się opisać zasady zabaw BDSM w taki sposób, aby były one zrozumiałe także dla ludzi, którzy się tym nie interesują. Stąd wprowadzenie klarownych zasad jak z systemu zero-jedynkowego: bezpieczeństwo, zdrowy rozsądek, wyrażenie zgody. RACK natomiast podkreśla, że nic nie jest w 100% bezpieczne. To, co dla jednej osoby będzie zupełnie nieinwazyjne, dla drugiej może okazać się będące daleko poza granicami jej tolerancji. W RACK, w przeciwieństwie do SSC, nie ma możliwości określenia z pewnością, że coś jest bezpieczne i niebezpieczne. W jej przypadku możemy mówić jedynie, że coś jest bardziej bądź mniej bezpieczne.
Ta strona zawiera treści, zdjęcia, filmy o charakterze erotycznym, które nie są przeznaczone dla osób nieletnich. Musisz mieć skończone 18 lat, żeby wejść. Jeżeli jesteś osobą poniżej 18 roku życia powinieneś jak najszybciej opuścić tą stronę. Wejście bowiem będzie oznaczało złamanie prawa.

► WEJDŹ ◄
Polska wersja

Strona korzysta z ciastek ( cookies ). Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim.
This site contains uncensored sexually orientated movies, picutres, text that aren\'t suitable for minors. You must be at least 18 to enter! If you are under 18 years or 21 years in some areas, of age and you do enter, you may be violating local, state or federal law.

► ENTER ◄
English version

This pages uses cookies. Content of this page is copyright protected.